Sommar 2006

Bild 1 På ängen
Bild 2-4 Vår ny bro
Bild 1
En "blommig Bralla"
Bild 2
Vår nya utsiktsplats
Bild 3
Cooper på nya bron
Bild 4
Alice på nya bron
Återgå till album - 2006